Petra Mikkolainen

Tulevaisuudessa menestys syntyy halusta auttaa toisia menestymään

Petra Mikkolainen, Senior Consultant – Social and Environmental Issues, Indufor Oy

Tutkintojen itseisarvo alkaa väljähtyä ja menestys menestyksen vuoksi kuulostaa jo melkein surkuhupaisalta 90-luvun Hollywood-elokuvalta. Käsitys hienosta urasta on muuttumassa länsimaissa ja hyvä niin. Nyt ovat nousussa vahvat eettiset arvot ja tietotaidon kehittäminen vuorovaikutuksessa kohderyhmän kanssa.

Kaleidoskoopin vieraskynä-blogi keskusteli uudenlaisesta työkulttuurista, jossa joustavalla työllä houkutellaan parhaat osaajat yrityksiin tulevaisuudessa. Sitran Mikko Kesän ja sivuston ylläpitäjän Petri Uusikylän kirjoitus avaa tulevaisuuden trendejä kiinnostavalla ja konkreettisella tavalla. Heidän visiossaan työn uuteen paradigmaan kuuluu muun muassa vapaa työaika ja -paikka sekä aiempaa suurempi luottamus työntekijään. Suhde työnantajaan muuttuu siten, että työsuhteita on helpompi sitoa ja purkaa puolin ja toisin. Myös liikesalaisuudet ovat aikansa elänyttä ideologiaa. Tulevaisuudessa haetaan tiedon laajaa levitystä, eikä kilpailevaa toimintaa pidetä enää uhkana.

Kesän ja Uusikylän analyysin lisäksi näkisin, että työn tulee olla myös vahva eettiseltä arvopohjaltaan ja liiketoiminnan tulee tavoitella parempia sosiaalisia tai ympäristöllisiä olosuhteita. Itse asiassa tulevaisuuden menestyjät pohtivat aluksi, ketä he haluavat auttaa tai mitä hyvää he haluavat saada aikaan tässä maailmassa. Sitten he käyvät toimeen – kyllä, jopa ennen kuin he ovat valmistuneet mistään oppilaitoksesta. Tietokoneohjelmien hallinta, todistukset ja muut nykyään itseisarvoa nauttivat ammattitaidon mittarit muuttuvat vain välineiksi päästä kohti tavoitetta: auttaa mahdollisimman hyvin mahdollisimman suurta joukkoa ihmisiä. Nyt mennään asia edellä ja tulot kasvavat taustalla.

Työelämään on rantautumassa uusia arvoja myös itsesäätelyn ja vuorovaikutustaitojen suunnalta, jotka liittyvät läheisesti eettisesti kestävään liiketoimintaan. Tietoisen läsnäolon ja myötätunnon merkitys johtajuudessa ja tiimityöskentelyssä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Esimerkkejä tiennäyttäjistä ovat Googlen Search Inside Yourself -ohjelma ja Australiassa lanseerattu Mindful Leadership Forum.  

Kysyntää vahvemmalle työn arvopohjalle tulee niin ikään kansalaisyhteiskunnan suunnalta. Vaatimus läpinäkyvyydestä luo yrityksille paineita tarkastella uudelleen toimintamallejaan ja tehdä parannuksia. Yritysvastuu ihmisoikeuksien, veden tuhlaamisen ja metsäkadon suhteen onkin ottanut harppauksia viime vuosina, vaikka työsarkaa riittääkin roimasti tulevaisuudessa.

Palatkaamme vielä Kesän ja Uusikylän blogitekstiin. He pohtivat 90-luvulla syntyneiden työntekijöiden suhdetta työhön. Kirjoittajat arvelevat, että tällä porukalla tulee olemaan ongelmia sopeutumisessa, jos työ määritellään samalla tavalla kuin aina ennenkin. 90-lukulaisten sijaan minä nostaisin tarkastelun kohteeksi 60-70 -luvuilla syntyneet henkilöt – kuten minut. Työ on tarjoiltu meille nimenomaan vanhanaikaisella mallilla, mutta todellisuus on lyönyt vasten kasvoja. Joillakin tutkinnot ovat vanhentuneet ja ties kuinka monennet YT-neuvottelut ovat käynnissä omalla työpaikalla. Saatoimme päästä nousukaudella lupaavasti uran alkuun, mutta nyt saamme lamakaudelta turpaan jo toista kertaa. Työvuosia saattaa olla jäljellä useita vuosikymmeniä, eikä eläketurvasta ole mitään todellisia takeita. Tässä mielessä en olisi huolissani 90-luvun kasvateista vaan meistä keski-ikäisistä kokeneista mutta hieman ymmällämme olevista otuksista. Me ihailemme nuorten välinpitämättömyyttä vanhanaikaisista malleista, koska meidät on kasvatettu uskollisiksi raskaan työn raatajiksi. Meidän jos jonkun täytyy tehdä muutos mielessämme ja olla näiden irtiottojen pioneereja.

Onneksi ristiallokkoon on alkanut pulpahdella pelastusrenkaita. Esimerkiksi amerikkalainen Marie Forleo on omistanut elämänsä opettaakseen naisia, miten verkossa voi ansaita rahaa vahvaan arvopohjaan nojautuen. Toinen esimerkki on myös Yhdysvalloista, Seth Godin. Hän on kirjailija, jonka viestistä välittyy voimakkaasti hyvän tekeminen bisneksen lähtökohtana. Suomessa mm. Tiia Konttinen on luonut uran digiyrittäjänä omistautumalla auttamaan tuhansia bloggaajia työssään. Kaikilla heillä Internetin välityksellä tapahtuva vuorovaikutus oman kohderyhmänsä kanssa on olennainen osa liiketoimintaa. Viestittelyn avulla luodaan ensin aito luottamus sitten myynti. Palvelut muotoutuvat kysynnän mukaan.

Forleota, Godinia ja Konttista yhdistää toinenkin tärkeä viesti: aloita, ennen kun olet valmis.